Yu, Christina Wai Mui, Hong Kong Institute of Education