Zhang, Sophia Zhao-qin, Shenzhen University, China, China