Onwuegbuzie, Anthony J, Sam Houston State University